Taustaa

Skaftkärr-hanke

Energiatehokkaan asuinalueen kehitysprojekti 2008- 2012.

Skaftkärr-hankkeen tarkoituksena on ollut energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa ympäristössä ja kansalaisten arjessa. Alueen suunnittelussa eri tahojen yhteistyö on ollut merkittävässä roolissa.

Skaftkärrin alueelle kehitetään energiakaavaa, jossa tuodaan energiatehokkuus mukaan kaavoitusprosessiin. Hankkeen Living Lab -osassa luotiin puitteet vuorovaikutukselle, kehitystyölle ja sähkön kulutuksen vähentämiselle älykkäällä ja helppokäyttöisellä ohjausjärjestelmällä. Energia -osiossa luotiin energiayhtiöille sellaisia palveluliiketoimintamalleja, jotka tukevat energiatehokasta rakentamista.

Kartta alueesta

Skaftkärr-esite

Energiakaava

Energiakaavassa tutkittiin ja mallinnettiin energiatehokkuuden kytkemistä osaksi normaalia kaavoitusprosessia sekä laadittiin keskeiset linjaukset alueelle energiatehokkuuden näkökulmasta.

Kaavarunkovaiheen loppuraportti: Energiatehokkuus kaavoituksessa

ASEMAKAAVAPROSESSI

Toukovuoren asemakaavatyö oli ensimmäinen Skaftkärrin kaavarunkoon perustuvista pilottiasemakaavoista. Asemakaavaprosessissa ratkaistiin käytännössä, miten maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen asemakaavaan liitettiin energiatehokkuus, hiilijalanjäljen pienentäminen sekä hiilitaselaskelmat.

Asemakaavaprosessin kehittäminen energiatehokkuuden näkökulmasta

ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA ASEMAKAAVOITUS

Osana Skaftkärr-hanketta käynnistettiin Aalto-yliopiston koordinoima tutkimus, jonka tavoitteeksi asetettiin hankkeen tulosten ja kokemusten perusteella kuvata kansallisella tasolla asemakaavoituksen vaikutusmahdollisuudet rakennetun ympäristön hiilidioksidiekvivalenttipäästöihin. Tutkimuksen loppuraportti

Asemakaavoituksen päästölaskurit: Henkilöliikenne sekä rakennukset ja infra.

 

Energiaratkaisut 

Tulevaisuuden energiatehokas rakentaminen tuo uusia haasteita energiayhtiöille. Lämmönkulutuksen pienentyessä muuttuu lämmön ja sähkön suhde merkittävästi taloissa. Kaukolämmön nykyiset liiketoimintamallit on rakennettu perustuen melko korkeaan lämmönkulutukseen. Lämmönkulutuksen huomattava pienentäminen edellyttää energiayhtiöiltä liiketoimintamallien kehittämistä sekä kaukolämmön tuotannon ja jakelun sovittamista muuttuneeseen tilanteeseen. Sähkönkulutuksen saadessa merkittävämmän roolin rakennusten energiajakaumasta ja ympäristöarvojen noustessa tärkeiksi kriteereiksi, saattaa pienimuotoiseen sähköntuotantoon olla järkevä panostaa enemmän kuin tähän asti on tehty.

Tämän osahankkeen tavoite on luoda uusia liiketoimintamalleja Porvoon Energia Oy:lle. Tarkastelukohteena on kaukolämmön, aluelämmön sekä sähkön myynti. Tavoitteena on myös kehittää innovatiivisia, puhtaita ja taloudellisesti kilpailukykyisiä lämmitys- ja sähköntuotantoratkaisuja energiatehokkaalle asuinalueelle Porvoon Skaftkärriin.

Lue lisää tästä

Kevennetty kaukolämpötekniikka, Raportti

Hajautettu energiantuotanto, Raportti

Porvoon aurinkokaukolämpö, Raportti

Energia living lab

Skaftkärr-hankkeessa käynnistettiin Energia Living Labin kehitys, jonka tavoitteena on energiatehokkuuden jatkuva parantaminen. Alueen on jatkossa tarkoitus toimia taloteknisten tuotteiden kehitysalustana tuoden loppukäyttäjää mukaan tuotekehitysprosessiin. Alueelle kehitettiin tietopankki, joka sisältää alueen jokaisen rakennuksen rakennetekniset ja energiatekniset tiedot.


Asukkaiden osallistaminen

Tulevien asukkaiden mielipiteitä kartoitettiin kyselytutkimuksessa, (tiedote). Toukovuoren asemakaava-alueen ideointiin ja suunnitteluun osallistui aktiivisista, eri kansalaisryhmiä edustavista porvoolaisista koostuva sparrausryhmä.

Energianseurannan Living Lab


Skaftkärrin uudella asuinalueella halutaan säästää energiaa tekemällä näkymättömästä sähkönkulutuksesta näkyvää. Energianseurannan Living Labiin osallistuviin taloihin asennetaan mittauslaitteet, joiden avulla oman talouden energiankäyttöä voi seurata reaaliajassa verkkosivuilla. Web-palvelu on kehitetty Posintra Oy:n Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskuksessa. Palvelusta lisää esitteessä.

IDEAS -tutkimus- ja kehitysprojekti 

IDEAS "Intelligent Neighbourhood Energy Allocation & Supervision" on Euroopan Unionin osittain rahoittama tutkimus- ja kehitysprojekti, joka tähtää energiapositiivisten asuinalueiden kehittämiseen. Tavoitteena on luoda toimiva, energiapositiivinen ja käyttäjäystävällinen asuinalue. Osana Skaftkärr Energia Living Lab -toimintaa tarjoamme Porvoon Omenatarhan asukkaille mahdollisuuden osallistua energiaa säästävään IDEAS -projektiin.

STOK Skaftkärriä kehittämässä


Posintra Oy:n Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus kehittää asumiseen ja asumisen tietotekniikkaan liittyviä ratkaisuja useissa erillisissä hankkeissa. Vuosien 2010-2012 hankkeista lisää esitteessä.

Esitykset ja artikkelit

Hankkeeseen liittyviä esityksiä

Hankkeeseen liittyviä artikkeleita

Tutustu Porvooseen.

Unelmien kotikaupunkiin.

Unelmat on tehty asuttavaksi

Kauniin luonnon läheisyys, lyhyet etäisyydet keskustaan palveluineen, runsaat harrastusmahdollisuudet, rikas kulttuurielämä ja kivat kodit. Siinä muutama syy, miksi kutsumme Porvoota unelmien kotikaupungiksi.

Lue lisää

Utuisia Ruutuja

Sunnuntai 4.6.2017
Kesän myötä vähitellen heräännen luonnon lisäksi heräilee myös tämä laiska bloggaaja talvihorroksestaan. Koko kevään ajan vapaa-aika on kulunut lähinnä liikuntaharrastusten parissa, mutta nyt...