IDEAS

Mikä on IDEAS?

IDEAS "Intelligent Neighbourhood Energy Allocation & Supervision" on Euroopan Unionin osittain rahoittama tutkimus- ja kehitysprojekti, joka tähtää energiapositiivisten asuinalueiden kehittämiseen. Nimensä mukaisesti IDEAS-hankkeessa keskitytään ”älykkääseen alueelliseen energianhallintaan”. 

Porvoon kaupunki, Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä Porvoon Energia Oy yhteistyössä Posintra Oy:n Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOKin kanssa ovat mukana kansainvälisessä IDEAS -projektissa. Projekti hyödyntää kansainvälistä laadukasta osaamista, mm. IBM Israelin kuvantunnistusteknologiaa sekä IBM Ranskan IOC-palvelimia.

Projektin tavoitteet

Tavoitteena on luoda toimiva, energiapositiivinen ja käyttäjäystävällinen asuinalue, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Energiapositiivisella asuinalueella tarkoitetaan aluetta, jonka vuotuinen energiankulutus pysyy alhaisempana, kuin paikallisten uusiutuvien energianlähteiden vuotuinen tuotanto.

IDEAS -projektissa kehitetään ja validoidaan tietoteknisiä työkaluja ja liiketoimintamalleja, joita tarvitaan energiapositiivisten alueiden kustannustehokkaassa toteutuksessa ja seurannassa. Energianhallintatyökalua voidaan hyödyntää alueiden suunnittelussa, energiantuotannon, -kulutuksen ja varastoinnin optimoinnissa sekä laitteiden ja rakennusten käytössä.

IDEAS -kumppanit

IDEAS-projektiin osallistuu Euroopasta kahdeksan organisaatiota, jotka edustavat neljää eri toimialaa: ICT, rakentaminen, energia ja aluekehitys. Nämä yritykset, tutkimuslaitokset, yliopistot ja kaupungit ovat kiinnostuneet energiatehokkuudesta eri tasoilla. Energianhallintatyökalua testataan kahdella alueella: Bordeauxin yliopistokampuksella Ranskassa ja Skaftkärrin alueella Porvoon Omenatarhassa.

Projektiin osallistuminen

Osana Skaftkärr Energia Living Lab -toimintaa tarjoamme Porvoon Omenatarhan asukkaille mahdollisuuden osallistua energiaa säästävään IDEAS -projektiin.

Osallistuminen edistää energiankulutuksen tuntemusta entisestään ja tarjoaa käyttäjäystävällisiä, reaaliaikaisia energiansäästövinkkejä kulutustietoisille asukkaille. Toimitamme projektiin osallistuville asukkaille veloituksetta Android-tabletin, jonka avulla voi seurata reaaliaikaisesti omia sähkölaitekohtaisia energiankulutustietoja. Lisäksi toimitamme tiedonkeruulaitteena toimivan Android-tikun, joka toimittaa sähkön seurantalaitteen keräämät mittaustiedot Posintran palvelimelle. Seuraamalla reaaliaikaista energiankulutusta, asukas pääsee vaikuttamaan kulutukseensa ja seuraamaan eri laitteiden käytön vaikutusta kokonaiskulutukseen. Laite-etujen lisäksi IDEAS -palvelin lähettää energiatehokkaita vinkkejä suoraan Android tabletille. 

Projektiin osallistuminen ei maksa asukkaalle mitään ja asukas saa tarvittavat laitteet veloituksetta käyttöönsä projektin ajaksi. Projektin päätyttyä laitteet siirtyvät asukkaan omistukseen veloituksetta, mikäli yhteistyö on ollut sujuvaa.

IDEAS -projektiin osallistuminen edellyttää uuden sopimuksen hyväksymistä ja allekirjoittamista. Kontaktoimistamme Omenatarhan nykyisistä tai tulevista asukkaista suurin osa on osoittanut kiinnostuksensa projektia kohtaan. Laitteiden toimitus ja asennus tapahtuu loppukesällä 2014. 

IDEAS verkkosivut (englanniksi) 

Tutustu Porvooseen.

Unelmien kotikaupunkiin.

Unelmat on tehty asuttavaksi

Kauniin luonnon läheisyys, lyhyet etäisyydet keskustaan palveluineen, runsaat harrastusmahdollisuudet, rikas kulttuurielämä ja kivat kodit. Siinä muutama syy, miksi kutsumme Porvoota unelmien kotikaupungiksi.

Lue lisää

Utuisia Ruutuja

Sunnuntai 4.6.2017
Kesän myötä vähitellen heräännen luonnon lisäksi heräilee myös tämä laiska bloggaaja talvihorroksestaan. Koko kevään ajan vapaa-aika on kulunut lähinnä liikuntaharrastusten parissa, mutta nyt...