Kaavoituskysymyksiä?

Energiakaava

Energiakaavassa tutkitaan ja mallinnetaan energiatehokkuuden kytkemistä osaksi normaalia kaavoitusprosessia. Tavoitteena on luoda energiakaavan malli tai konsepti, jonka avulla voidaan suunnitella mahdollisimman energiatehokkaita alueita. 

Skaftkärrin kaavoitustyössä huomioidaan:

  • Yhdyskuntarakenne ja -kustannukset
  • Alueen energiankulutus ja -ratkaisut
  • Alueen energiantuotanto ja tähän liittyvät ratkaisut
  • Liikenne ja ympäristövaikutukset
  • Palvelut ja sosiaalinen ympäristö
  • Rakennustapa ja uudet energiamuodot
  • Uudet toimintamallit

Energiakaavassa laaditaan siis keskeiset linjaukset alueelle energiatehokkuuden näkökulmasta.

Toukovuori, Tarkkinen ja Kevätkumpu

Toukovuoren asemakaavatyö oli ensimmäinen Skaftkärrin kaavarunkoon perustuvista pilottiasemakaavoista. Kaavoitettu alue on laajuudeltaan noin 30 hehtaaria, ja se sijaitsee noin kolme kilometriä Porvoon keskustasta kaakkoon, Kevätkummun asuinalueen eteläpuolella ja Tarkkisten kyläalueen pohjoispuolella. 

Toukovuoren alueelle on tarkoitus rakentaa energiatehokas tulevaisuuden asuinalue. Rakentamisessa pyritään pieneen hiilijalanjälkeen ja kestäviin ratkaisuihin. Suunnitelmilla tavoitellaan myös omaleimaista porvoolaista ilmettä sekä monipuolista tonttitarjontaa. Alueella halutaan suosia kestäviä liikennemuotoja. Joukkoliikenteen sekä houkuttelevan pyöräily- ja jalankulkuympäristön suunnitteleminen olivat kaavan laatimisen lähtökohtia.

Asemakaavoituksesta lisää Kaupunkisuunnittelun verkkosivuilla

Kysy kaavoituksesta 

Tutustu Porvooseen.

Unelmien kotikaupunkiin.

Unelmat on tehty asuttavaksi

Kauniin luonnon läheisyys, lyhyet etäisyydet keskustaan palveluineen, runsaat harrastusmahdollisuudet, rikas kulttuurielämä ja kivat kodit. Siinä muutama syy, miksi kutsumme Porvoota unelmien kotikaupungiksi.

Lue lisää

Utuisia Ruutuja

Sunnuntai 4.6.2017
Kesän myötä vähitellen heräännen luonnon lisäksi heräilee myös tämä laiska bloggaaja talvihorroksestaan. Koko kevään ajan vapaa-aika on kulunut lähinnä liikuntaharrastusten parissa, mutta nyt...