Kevätlaakso

Kevätlaakso sijoittuu Kevätkummun itä- ja eteläpuolille sekä Toukovuoren asemakaava-alueen pohjoispuolelle. Pitkänomainen alue on laajuudeltaan noin 100 hehtaaria.

Kevätlaakson sijainti ja osa-alueet 
   

Tavoitteena on tehdä alueesta energia- ja ekotehokas, tulevaisuuden asumisen alue noin 1600 asukkaalle.


Kaavatyön yhteydessä selvitetään Kevätlaakson tarvitsemat kaupalliset ja julkiset palvelut ja samalla Kevätkummun palvelujen riittävyys sekä viheralueiden ja liikuntapalvelujen kehittämistarpeet. Kevätlaakso rajoittuu itäosastaan Skaftkärrin peltolaaksoon, josta muodostuu tärkeä viheralueakseli.  Liikennemuodoissa kestävien liikennemuotojen suosiminen on ensisijaista. Houkuttelevan kevyen liikenteen ympäristön aikaansaaminen sekä joukkoliikenteen suosiminen ovat keskeisiä.


Kaavoituksen kuluessa järjestetään asukastilaisuuksia kaavahankkeen eri vaiheissa.  

Tutustu Porvooseen.

Unelmien kotikaupunkiin.

Unelmat on tehty asuttavaksi

Kauniin luonnon läheisyys, lyhyet etäisyydet keskustaan palveluineen, runsaat harrastusmahdollisuudet, rikas kulttuurielämä ja kivat kodit. Siinä muutama syy, miksi kutsumme Porvoota unelmien kotikaupungiksi.

Lue lisää

Utuisia Ruutuja

Sunnuntai 4.6.2017
Kesän myötä vähitellen heräännen luonnon lisäksi heräilee myös tämä laiska bloggaaja talvihorroksestaan. Koko kevään ajan vapaa-aika on kulunut lähinnä liikuntaharrastusten parissa, mutta nyt...